.: Historia tańca : Walc angielski :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszamy na bezpłatną promocyjną lekcję salsy - 1.03.2019r.
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszamy na Kurs Salsy I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zapisy tylko przez internet do 28.02.2019r. :::
Zapraszamy na bezpłatną promocyjną lekcję tańca towarzyskiego - 13.03.2019r.
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Ostatni Kurs Tańca Towarzyskiego w tym sezonie! (dla dorosłych i młodzieży) :::
::: zebranie organizacyjne i pierwsze zajęcia 20.03.2019 (środa) g. 2000 :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Wprawki taneczne (practice) dla dorosłych i młodzieży :::
::: szczegółowe informacje, harmonogram … :::
::: Zapraszamy na: Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno rekreacyjne :::
::: zapisy przez internet, zajęcia w czwartki o godz. 18.00 :::
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: Zapraszamy na Kursy Tańca Towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zebranie organizacyjne i pierwsze zajęcia 20.03.2019 (środa) g. 2000 :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Historia tańca : Walc angielski

fragment z książki prof. M. Wieczystego „Tańczyć może każdy”

takt: 3/4

tempo: 30-31 taktów na minutę

zarys historii

Poprzednikami walca angielskiego - nazywanego w niektórych krajach walcem powolnym, a w Wielkiej Brytanii krótko waltz - były: walc wiedeński i - powstały na początku naszego wieku w Stanach Zjednoczonych - boston.

Walc wiedeński jest tańcem szybkim i wirowym, boston był tańcem powolnym i linearnym. Kroki walca biegną po linii tańca, kroki bostona po liniach ukośnych do linii tańca. Trzy kroki walca mieszczą się w jednym takcie, trzy kroki bostona w dwóch taktach.

Walc wiedeński żyje nadal, boston - którego pierwsze formy stosowano w Anglii w roku 1903 - zakończył swój żywot w roku 1914, chociaż w wielu krajach przez dłuższy czas mylnie stosowano jego nazwę do odmiennego już stylu tańczenia walca w wolnym tempie.

Wydaje się, że narodziny powolnego walca można przypisać zarówno niechęci Anglików do szybkich tańców, jak też i zmianom, jakie przyniosła "rewolucja taneczna" młodej generacji tancerzy, którzy na początku lat dwudziestych naszego wieku zerwali z techniką taneczną polegającą na odchylaniu kolan i zwracaniu nosków obuwia na zewnątrz i którzy lansowali sposób tańczenia upodobniony do chodu.

Philip J. S. Richardson w swej A History of English Ballroom Dancing twierdzi, że boston tańczony był w tzw. stylu amerykańskim, w którym tancerz i tancerka ustawieni byli do siebie bokiem, prawe biodro obok prawego biodra. Tancerka stała po prawej stronie tancerza i jej obie nogi znajdowały się obok nóg tancerza.

Zaczątkiem nowego stylu tańczenia walca powolnego, jak piszą Frank i Peggy Spencer w swej książce Come Dancing, był diagonal waltz, którego twórcą był angielski nauczyciel tańca i kierownik słynnej orkiestry tanecznej w BBC - Victor Silvester. Zdobył on w roku 1922 tytuł zawodowego mistrza świata w tańcu towarzyskim, tańcząc m.in. walca w wolnym tempie w zupełnie nowym stylu, tak niepodobnym do dawniejszego wirowania w miejscu.

Historia walca angielskiego łączy się z powstaniem nowego stylu tańczenia, zwanego stylem angielskim. Powstał on w ten sposób, że angielscy nauczyciele tańca, obserwując tancerzy obdarzonych pięknym, naturalnym ruchem, opracowali nową teorię i technikę taneczną, opartą na prawach naturalnego ruchu ciała, prawach mechaniki ruchu. Pierwszą jaskółką nowego stylu stało się orzeczenie komitetu ekspertów tanecznych, powołanego przez konferencję angielskich nauczycieli tańca w październiku 1921, że podczas wykonywania kroków progresywnych kolana muszą być prowadzone wąsko, a stopy równolegle. Właśnie na tej konferencji określono po raz pierwszy zasady tańczenia walca do muzyki walca w wolnym tempie: krok, krok, połączyć stopy. Stwierdzono również, że ten ruch nóg stosuje się do przodu, do tyłu i w obrotach.

Po szczegółowym określeniu zasad nowej techniki tanecznej i ustaleniu czterech jej głównych prawideł: odwrotnego ruchu ciała, nachyleń, unoszenia i opadania oraz pracy nóg, rozwój walca angielskiego postępował już szybko i stale. Jest on jednym z najpiękniejszych tańców naszych dni.

styl i charakter

Walc angielski wchodzi w skład światowego programu tańca towarzyskiego i ma rangę tańca międzynarodowego. Jest to taniec powolny o charakterze romantycznym. Tańczy się go parami, w ścisłym objęciu, które umożliwia tancerzowi prowadzenie tancerki ciałem. w walcu angielskim, w klasycznym temacie, istnieje zasada, że po obrocie w jedną stronę, przetańczonym w dwóch taktach, przechodzi się do dwutaktowego obrotu w przeciwną stronę przez zastosowanie jednotaktowego kroku zmiennego.

Walc angielski jest tańcem ruchowo-przestrzennym, tańczonym po liniach ukośnych.

postawa taneczna

Tancerz i tancerka ustawiają się naprzeciw siebie w postawie naturalnie wyprostowanej, blisko siebie.

Tancerz obejmuje tancerkę prawym ramieniem,