.: Cennik :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszamy na bezpłatną promocyjną lekcję salsy - 1.03.2019r.
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszamy na Kurs Salsy I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zapisy tylko przez internet do 28.02.2019r. :::
Zapraszamy na bezpłatną promocyjną lekcję tańca towarzyskiego - 13.03.2019r.
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Ostatni Kurs Tańca Towarzyskiego w tym sezonie! (dla dorosłych i młodzieży) :::
::: zebranie organizacyjne i pierwsze zajęcia 20.03.2019 (środa) g. 2000 :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Wprawki taneczne (practice) dla dorosłych i młodzieży :::
::: szczegółowe informacje, harmonogram … :::
::: Zapraszamy na: Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno rekreacyjne :::
::: zapisy przez internet, zajęcia w czwartki o godz. 18.00 :::
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: Zapraszamy na Kursy Tańca Towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zebranie organizacyjne i pierwsze zajęcia 20.03.2019 (środa) g. 2000 :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Cennik

Obowiązuje od 1 lutego 2019r. kwoty podane poniżej są wartościami brutto.

Karnet na udział w zajęciach grupowych

Karnet jest rodzajem odpłatności abonamentowej regulowanej przez uczestników z góry za możliwość udziału w zajęciach. Nieobecność na zajęciach w okresie abonamentowym nie uprawnia do zwrotu części lub całości kwoty.

Kurs podstawowy tańca towarzyskiego dla dorosłych (od osoby za stopień - 8h)200,- zł
Kurs specjalne: Tango Argentino, Salsa itp. (od osoby za kurs - 12h)360,- zł
Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci w wieku 6÷7 lat (od osoby miesięcznie - 4h)
w grupach organizowanych tylko dla dzieci
140,- zł
Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży (od osoby miesięcznie - 8h)
w grupach organizowanych tylko dla dzieci i młodzieży
200,- zł
Zajęcia z tańca towarzyskiego w grupach zaawansowanych (od osoby miesięcznie - 8h)200,- zł
Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno - rekreacyjne (od osoby za 4 tygodnie zajęć - 4h)160,- zł
Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno - rekreacyjne (od osoby za 4 tygodnie zajęć - 8h)240,- zł
Karnet VIP - uprawnia do udziału we wszystkich zajęciach w okresie abonamentowym (4 tygodnie) w danej grupie wiekowej500,- zł
Wprawki taneczne (practice) - zajęcia grupowe (od osoby - 5 wejść w ciągu czterech miesięcy)120,- zł

Odpłatność za udział w dowolnej pojedynczej lekcji

Chęć udziału w zajęciach musi zostać zgłoszona przynajmniej siedem dni wcześniej, udział jest możliwy o ile instruktor prowadzący wyrazi zgodę. Zgłoszenie musi zawierać pełne dane teleadresowe uczestnika wymagane przy zapisach na zajęcia.

Kurs podstawowy tańca towarzyskiego dla dorosłych - zajęcia grupowe (od osoby za 2h)100,- zł
Kurs specjalne: Tango Argentino, Salsa itp. - zajęcia grupowe (od osoby za 2h)100,- zł
Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży - zajęcia grupowe (od osoby za 2h)
w grupach organizowanych tylko dla dzieci i młodzieży
80,- zł
Zajęcia z tańca towarzyskiego w grupach zaawansowanych dorosłych - zajęcia grupowe (od osoby za 2h)80,- zł
Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno - rekreacyjne (od osoby za 1h)60,- zł
Wprawki taneczne (practice) - zajęcia grupowe (od osoby za wejście)40,- zł
Zajęcia indywidualne (za godzinę zajęć)
(obowiązuje zadatek w wysokości 50,- za lekcję przed rezerwacją terminu); koszt obejmuje wynajęcie sali, nagłośnienie, wynagrodzenie instruktora;
na zajęcia indywidualne zapisywane są tylko pary;
od 200,- zł

Inne

Zajęcia zlecone dla grup (za godzinę zajęć)
Koszt obejmuje wynagrodzenie instruktora; (może także obejmować wynajęcie sali i nagłośnienie). Zajęcia prowadzone na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.
od 250,- zł
Bilet⁄wejściówka na pokaz tańca towarzyskiego20,- zł

Informacje uzupełniające dotyczące odpłatności za udział w zajęciach grupowych.