.: Zapisz się na kurs tańca TERAZ! :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszamy na bezpłatną promocyjną lekcję tańca towarzyskiego - 28.12.2018r.
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zebranie organizacyjne i pierwsze zajęcia 04.01.2019 (piątek) g. 2000 :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Wprawki taneczne (practice) dla dorosłych i młodzieży :::
::: szczegółowe informacje, harmonogram … :::
::: Zapraszamy na: Lady′s Latino Solo - zajęcia taneczno rekreacyjne :::
::: zapisy przez internet, zajęcia w czwartki o godz. 18.00 :::
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: Zapraszamy na Kursy Tańca Towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zapisz się na kurs tańca TERAZ!

i zyskaj do 55% rabatu

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Dotychczas nie brała udziału w zajęciach z tańca prowadzonych przez organizatora.
  2. Dopełni wszystkich formalności związanych z rezerwacją miejsca w grupie (formularz internetowy) i zapisaniem się na zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach.
  3. Dokona płatności za udział w zajęciach w odpowiednich terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora):
    1. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu - 55% rabatu;
    2. na pierwszych zajęciach - 50% rabatu;
    3. na drugich zajęciach - 45% rabatu.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dla nowych uczestników zajęć.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a) i (b) można skorzystać z promocji wymienionej w podpunkcie (c) ww. ustępu.

§ 5

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a), (b) i (c) uczestnik ponosi pełną odpłatność za udział w zajęciach określoną w cenniku.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 7

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kursu.

IV Czas trwania promocji

§ 8

Promocja rozpoczyna się 23.12.2011r i trwa do odwołania.

§ 9

Promocja jest przygotowana dla wybranych kursów i zajęć z tańca. Trwa w terminie 21 dni poprzedzających rozpoczęcie zajęć do dnia rozpoczęcia kursu. Informacja o obowiązywaniu promocji musi być zawarta w informacji o zapisach na nowy kurs tańca.

V Postanowienia końcowe

§ 10

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.taniec.konin.pl/oferta/promocje/zapisz-sie-teraz/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zapisz się na kurs tańca TERAZ!”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak


 
Sprawdź na jaki kurs możesz się zapisać korzystając z promocji. Zapisy na nowe zajęcia, kusy i szkolenia »

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2018.12.01

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama